• Producent: Praca zbiorowa
  • Kategoria: Książki religijne
  • Oprawa: twarda
  • Wydawnictwo: Pallottinum
  • Ilość stron: 1660
  • Rok wydania: 2013

Polecamy nad wyraz użyteczne, podręczne, pełne wydanie Biblii Tysiąclecia - Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, tzw. Biblię Pielgrzyma w formacie 13 x 18 cm i ekooprawie z paginatorami.

gromadzi ona ponadto wklejkę na wpisy z odbytych pielgrzymek.

Tekst Pisma Świętego zatwierdzony do używania w liturgii przez Konferencję Episkopatu Polski.

" Przejście w duchu modlitwy z jednego miejsca czy miasta do drugiego, poprzez przestrzeń w szczególny sposób naznaczoną Bożym działaniem, nie tylko pomaga nam przeżywać nasze życie jako wędrówkę,ukazuje nam plastyczny obraz Boga, który poprzedza nas i idzie przed nami, który sam podjął wędrówkę drogami człowieka i nie spogląda na nas z wysoka, lecz stał się naszym towarzyszem drogi. Pielgrzymka do Miejsc świętych staje się zatem doświadczeniem stanowczo doniosłym, do którego nawiązują w pewien sposób wszystkie inne pielgrzymki..."

Jan Paweł II, O pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia.

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii Książki religijne