• Producent:
 • Kategoria: Pozostałe książki

Przedmiotem tej transakcji jest księga:

Repertorium czynności tłumacza przysięgłego [Pu/Rtp-1],
 • format A4 (297 x 210 mm) - układ poziomy
 • oprawa twarda kanon,
 • okleina segregatorowa w kolorze granatowym,
 • napis tytułowy tłoczony na gorąco w kolorze białym,
 • pojemność 100 kartek - 200 numerowanych stron.
 • Księga ma dziurki do przeciągnięcia sznurka i oplombowania.
 • Oprawa księgi jest trwała i uniemożliwia podmianę kartki, bez zniszczenia oprawy.
Podstawa prawna wykorzystywania druku:

z. U. 2004 r, poz 2702, art 17, punkt 1

Zawartość repertorium:

 1. ilość porządkowa
 2. Data zlecenia
 3. Oznaczenie zleceniodawcy albo zamawiającego wykonanie oznaczonego tłumaczenia - Opis tłumaczonego dokumentu
 4. Nazwa, data i oznaczenie dokumentu
 5. Język, w którym sporządzono dokument
 6. Osoba, albo instytucja, która sporządziła dokument
 7. Uwagi o typu, formie i stanie dokumentu - Oznaczenie czynności
 8. wariant wykonywanej czynności, język tłumaczenia
 9. ilość stron tłumaczenia
 10. ilość sporządzonych egzemplarzy - Opis tłumaczenia ustnego
 11. Opis tłumaczenia ustnego - data i miejsce
 12. Opis tłumaczenia ustnego - zakres tłumaczenia
 13. Opis tłumaczenia ustnego - czas trwania
 14. Wysokość pobranego wynagrodzenia
 15. Zwrot dokumentu wraz z tłumaczeniem - Informacja o odmowie wykonania tłumaczenia na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
 16. data odmowy
 17. określenie organu rządającego tłumaczenia
 18. przyczyna odmowy tłumaczenia

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii Pozostałe książki